Privacybeleid

Inleiding

Dit privacy statement en cookiebeleid gaat over Laten we praten.
(“Laten we praten”, “we”, “wij” of “ons”) via de chat en website latenwepraten.online
(“Latenwepraten.online”) jouw persoonsgegevens verwerkt. Laten we praten is gevestigd aan de Gansstraat 85, 3582 ED, te Utrecht en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 80704204.

Laten we praten doet zijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden door Laten we praten verwerkt zoals dit is toegestaan op grond van de wet. In dit privacystatement beschrijven wij hoe wij met jouw privacy omgaan via onze website en de chat. We hebben op een rij gezet hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden en welke rechten in dat kader aan jou toekomen.

1. Algemeen

Als je met ons chat of onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens van jou verkrijgen. Een persoonsgegeven is alle informatie waardoor jij (direct of indirect) herkent kan worden. Een persoonsgegeven kan IP adres, of een e-mailadres zijn.
Wij behandelen jouw gegevens strikt vertrouwelijk en verwijderen ze zo snel mogelijk. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij over jou lezen in de chat, mogen zij niet bespreken met mensen van buiten Laten we praten, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden, als jij in levensgevaar bent of jij daartoe toestemming geeft.

2. Persoonsgegevens en doeleinden

Indien je de website of het forum bezoekt of met ons chat verkrijgen we automatisch het IP-adres van jouw computer en weten we welke computer onze website of chat bezoekt. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verkrijgen via cookies op onze website zie hierover meer hieronder in paragraaf 3.

Als je je meerdere malen niet aan onze gespreksregels houdt, kunnen wij deze gegevens gebruiken om jou te blokkeren. Indien je wordt geblokkeerd krijg je als je de volgende keer contact met ons opneemt een mededeling dat je geblokkeerd bent. Als we verder gegevens van jou ontvangen, is dat omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier op de website, of via een telefoon- of chatgesprek. De persoonsgegevens die je met ons deelt zullen wij zoveel mogelijk anonimiseren, zodat deze niet naar jou herleidbaar zijn.
Geanonimiseerde registraties worden voor onbepaalde tijd bewaard en gebruiken we alleen om jou advies te geven, voor onderzoek, statistiek, deskundigheidsbevordering en ter verbetering van onze dienstverlening.

Indien je meer hulp nodig hebt kunnen wij je doorverwijzen naar Veilig Thuis, een advies- en meldpunt huiselijk geweld en 113, of een andere instantie. Indien je dit wilt zal je bepaalde gegevens over jezelf moeten verstrekken. Wij geven geen gegevens door aan deze organisaties zonder jouw toestemming. De gegevens die jij aan ons geeft, worden gebruikt voor de doorverwijzing of een zorgmelding als het een doorverwijzing niet plaatsvindt. Bij de Chat kun je een uitgebreiderprivacystatement op de website inzien/raadplegen.

3. Cookies

Daarnaast maakt Laten we praten gebruik van cookies. Een cookie is een techniek die informatie van jouw computer, tablet of mobiel verzamelt en uitleest. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van latenwepraten.online, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres.

Wij gebruiken de volgende cookies:
Analytische cookies: door middel van deze cookies weten wij hoeveel mensen Latenwepraten.online bezoeken en welke pagina’s het meest bezocht worden. Op die manier kunnen wij Latenwepraten.online verbeteren. Onze analytische cookies zijn privacy vriendelijk ingesteld.

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om latenwepraten.online goed te laten werken.
Als je helemaal geen cookies wilt laten plaatsen, kunt je de instellingen van je Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op jouw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van latenwepraten.online werken.

4. Met wie delen wij persoonsgegevens

Wij kunnen andere bedrijven en personen vragen om ons te helpen met het onderhouden en ontwikkelen van de website. Zo wordt latenwepraten.online ontwikkeld en gehost door een bedrijf. Deze personen zijn bewerker van Laten we praten en er zijn afspraken met deze bewerker gemaakt om jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen.

Verder kan Laten we praten persoonsgegevens van jou aan andere organisaties, zoals hulpverleners van Veilig Thuis, ziekenhuizen of de politie, verstrekken, indien we dat wettelijk verplicht zijn of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

5. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die jij doorgeeft aan ons via de website worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Wij plaatsen cookies alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. Cookies worden in ieder geval na een half jaar verwijderd. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Laten we praten heeft beveiligingsmaatregelen (technische en organisatorische maatregelen) genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn en niet verloren kunnen raken of per ongeluk aan iemand anders gestuurd kunnen worden. Mocht er toch iets mis gaan, dan laten we dit weten.

7. Inzage, correctie en recht van verzet

Na een schriftelijk verzoek heb je de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Als je een inzageverzoek doet, behoudt Laten we praten het recht om aanvullende eisen te stellen aan dit verzoek.

8. Wijziging privacystatement

Laten we praten behoudt zich het recht voor haar privacystatement te herzien of aan te passen.

9. Contact

Jouw vragen, opmerkingen of inzage in jouw gegevens kun je stellen op de volgende manier:
Per email: Info@latenwepraten.online , onder vermelding “privacy”.
Per post: Gansstraat 85, 3582 ED Utrecht. T.a.v: Luc de Vries

Chat

10. Met wie deelt Laten we praten de chat?

10.1 Jouw persoonsgegevens kunnen alleen door bevoegde databeheerders (niet de vrijwilligers) van Laten we praten en de leverancier van het chatprogramma ingezien worden.
10.2 Onder bijzondere omstandigheden kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden, zoals de politie of een medische dienst. Dit is het geval als het moet op basis van een wet of als jij daartoe toestemming geeft.

11. bewaartermijnen

Hoe lang bewaart Laten we praten jouw persoonsgegevens?
11.1. De leverancier van het chatprogramma bewaart de IP adressen 1 jaar en daarna worden deze verwijderd.
11.2. In geval van “actief verwijzen” worden je persoonsgegevens bewaard, omdat we moeten kunnen aantonen dat je toestemming hebt gegeven voor deze doorverwijzing.
11.3. Gegevens, die wij van jou hebben omdat je bezwaar hebt gemaakt, verwijderen we gelijk na afronding van jouw bezwaar met uitzondering van de gegevens benoemd in 3.2.
11.4. Gepseudonimiseerde chatregistraties worden voor onbepaalde tijd bewaard. 11.5. Geanonimiseerde samenvattingen over gespreksonderwerpen worden voor onbepaalde tijd bewaard.

12. Wat zijn jouw rechten?

Je mag Laten we praten altijd vragen om:

• te laten zien welke gegevens wij van jou hebben,
• jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
• bezwaar aan te tekenen tegen het gebruiken van jouw persoonsgegevens;
• de verwerking en overdracht van jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
• jouw persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Laten we praten zal jouw vraag bekijken en je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand, laten weten wat we met jouw vraag zullen doen. Deze termijn kan Laten we praten met twee maanden verlengen als jouw vraag heel moeilijk is of we heel veel vragen krijgen. Wij zullen dit dan laten weten. Tenslotte mag je altijd een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig:

Overig

Je praat met studenten die een psychologie gerelateerde studie hebben. Alle adviezen die ze geven, hoef je niet als waarheid te interpreteren. Het blijven adviezen van nog geen professionals.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Laten we praten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met ons op of via info@latenwepraten.online

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Op het moment dat er een datalek geconstateerd is, zullen we gelijk de getroffen personen benaderen en mededelen wat er gebeurd is.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluiten, kunstmatige intelligentie of profilering van gebruikersgegevens.

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Laten we praten is niet gebonden aan enige openbaarmakingsverplichtingen van de industrie.